1 Mayıs, kapitalizmin tüm cephelerine karşı direnişin günüdür.

1 Mayıs, sömürüye ve sömürünün bir parçası olan savaşa karşı başkaldırının günüdür.

1864 Büyük Çerkes Sürgünü’nü yaşamış bir halk olarak biz Çerkesler, savaşı, sürgünü ve bunların doğurduğu sonuçları iyi biliyoruz.

Biz, binlerce yılda üretilmiş kültürümüzün yerine yoz bir kültürün getirilmeye çalışıldığını biliyoruz.

Kapitalizm kültürel kuşatmasına direneceğiz!

 Bugün egemen sistem kapitalizmdir. Kapitalizm, emperyalizm aşamasındadır. Türkiye kapitalizmini Akp taşımaktadır.

Akp iktidarının öncülüğünde Türkiye kapitalizmi, bir çok biçimiyle yaşamımız üzerinde egemenlik kurmaya çalışmaktadır. Bu cephelerden biri de kültürel yozlaşmadır. Biz Sosyalist Çerkesler, Türkiye kapitalizminin bütün saldırılarını, tüm Türkiye halkları kadar yaşıyoruz. Kapitalizm, gerici bir kültürel dünya dayatmaktadır. Kapitalist kültürün temeli, itaatkarlığı, rekabetçiliği, mülkiyetçiliği, faydacılığı ve bencilliği içermektedir. Çerkes kültürü, mülkiyetçiliğe, rekabetçiliğe, faydacılığa dışsaldır. Çerkes kültürü, dayanışmacılığı, kadın-erkek birlikte üretilen bir toplumsal hayatı içerir. Çerkes kültürü, paylaşmayı, dinsel belirlenimli olmayan seküler bir hayatı ve insanı merkeze alan bir hümanizmi içerir. Biz kültürümüzü yaşatacağımız sosyalist bir dünya seçeneğini 1 Mayıs’ta haykıracağız.

Kapitalizm, halk düşmanı bir sistemdir ve kendini savaşla ayakta tutuyor!

 Türkiye kapitalizmi kendini bir çok biçimiyle yeniden üretiyor. Biz kapitalizmin, savaşlarla kendine yeni pazarlar yarattığını biliyoruz. Bu savaş mekanizmasının en yakıcı örneği bugün Suriye’de işletilmektedir. Suriye’de “özgürlüğü” adında kullanan, emperyal odaklarla göbek bağı çok iyi bilinen gruplar, Suriye halkını katletmektedir. Bir Suriye halkı da Çerkeslerdir. Suriyeli Çerkesler, her Suriyeli kadar Suriyelidir. Biz, Suriye’de kanlı savaşa örtük ve açıktan destek verenleri biliyoruz. Biz, “Suriye’nin Dostları” kim çok iyi biliyoruz. Biz, Suriyeli Çerkesler üzerinden emperyalizmin siyasetine bilinçli veya bilinçsiz eklemlenenleri biliyoruz. Biz, hemşehricilik adı altında emperyalizmle eşgüdümlü hareket edenleri deşifre edeceğimizi ilan ediyoruz.

Halkların barışı ancak sosyalizmle mümkündür.

 Biz, halkların barışının sosyalizmde olduğunu biliyoruz. Bugün Türkiye’de, gerçekçi olmayan bir “barış” söylemi vardır. Dün Roboski katliamını yapanların “barış” yaygarası bize inandırıcı gelmemektedir. Biz kapitalizmin “barış” anlayışının, halklara bir fayda getirmediğini biliyoruz.

Barış, tüm dünya halklarından emekçilerin ortak mücadelesi ile gerçekleşecektir.

Savaş, yoksulluk ve sömürü Çerkes tarihinin bir parçasıdır. Bunları, tarihin çöplüğüne atacak işçi sınıfı ve sosyalistlerle 1 Mayıs’ta olacağız.

Yaşasın dünya ve Türkiye halklarının eşitlikçi geleceği!

Yaşasın halkların kardeşliği!

Yaşasın dünya ve Türkiye emekçilerinin eşitlik ve özgürlük talebi!

Yaşasın 1 Mayıs!

SOSYALİST ÇERKESLER

 Buluşma: Saat: 9.30 Haldun Taner sahnesinin önü.