Amerikan emperyalizminin en yıkıcı örneklerinden birini yaşamış bir ülke olarak Venezuela ile tarihsel bir yakınlığı olan Abhazya; Venezuela halkının yanında yer aldığını ilan eden Küba, Bolivya, Meksika, Rusya ve Suriye’nin ardından ABD’nin egemen bir devletin iç işlerine müdahale ettiğini belirterek ABD’nin darbeye açık çağrı yaptığını ifade etti. Abhazya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada “ABD yetkilileri egemen bir devletin iç işlerine müdahale ederek, Venezuela’da hali hazırdaki karmaşık durumun daha da tırmanmasına neden oluyor. Bu, açıkça bir darbe çağrısından başka bir şey değildir. Abhazya Cumhuriyeti, meşru olarak seçilen Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro’ya tam destek verdiğini belirtir.” denildi.

2008’de Amerikancı Gürcistan yönetiminin girişimi olan G.Osetya-Gürcistan Savaşının ardından, 2009 yılında, Venezuela’nın devrimci lideri Hugo Chavez Abhazya ve Güney Osetya’nın bağımsızlığını tanımıştı.

Kaynak: Abhazya Dışişleri Bakanlığı