Kapitalizm, gerici bir kültürel dünya dayattığını vurgulayan Sosyalist Çerkesler, kapitalist kültürün temelinin, itaatkârlığa, rekabetçiliğe, mülkiyetçiliğe, faydacılığa ve bencilliğe dayanmasına rağmen Çerkes kültürünün ise paylaşmayı, seküler bir hayatı ve insanı merkeze alan bir hümanizmi içerdiğine dikkat çekti.

Kapitalizm, halk düşmanı bir sistem olduğunu ve kendini savaşla ayakta tuttuğunu kaydeden Sosyalist Çerkesler, bu savaş mekanizmasının en yakıcı örneğinin bugün Suriye’de yaşandığını belirtti. Suriye’de “özgürlüğü” adında kullanan, emperyal odaklarla göbek bağı çok iyi bilinen grupların, Suriye halkını katlettiğini ifade eden Sosyalist Çerkesler, Suriye halklarından birinin de Çerkesler olduğuna dikkat çekti.

Suriyeli Çerkesler üzerinden emperyalizmin siyasetine bilinçli veya bilinçsiz eklemlenenlerin karşısında olduklarını vurgulayan Sosyalist Çerkesler, “Halkların barışı ancak sosyalizmle mümkündür” dedi.

Bugün Türkiye’de, gerçekçi olmayan bir “barış” söylemi olduğunu dile getiren Sosyalist Çerkesler, dün Roboski katliamını yapanların bugünkü “barış” yaygarasının inandırıcı olmadığını ifade etti. Barışın ancak tüm dünya halklarından emekçilerin ortak mücadelesi ile gerçekleşeceğinin altını çizen Sosyalist Çerkesler, yaptığı 1 Mayıs çağrısında şunları dile getirdi:

“…Biz kültürümüzü yaşatacağımız sosyalist bir dünya seçeneğini 1 Mayıs’ta haykıracağız… 1864 Büyük Çerkes Sürgünü’nü yaşamış halk olarak biz Çerkesler, savaşı, sürgünü ve bunların doğurduğu sonuçları iyi biliyoruz… Savaş, yoksulluk ve sömürü Çerkes tarihinin bir parçasıdır. Bunları, tarihin çöplüğüne atacak işçi sınıfı ve sosyalistlerle 1 Mayıs’ta olacağız.

Yaşasın dünya ve Türkiye halklarının eşitlikçi geleceği!

Yaşasın halkların kardeşliği!

Yaşasın dünya ve Türkiye emekçilerinin eşitlik ve özgürlük talebi!

Yaşasın 1 Mayıs!”

Kaynak: soL Haber Portalı http://haber.sol.org.tr