21 Mayıs 1864 Büyük Çerkes Sürgünü, arkaplanı, süreci ve sonuçlarıyla bir bütün olarak asla unutulmayacak bir tarihtir. 21 Mayıs 1864, yakınlarını kaybetmeyi, uluslararası güçlerin pazarlık malzemesi olmayı, kültürümüzün geri dönüşü olmayan bir yola sokulmasını biz Çerkeslerin belleklerine kazımıştır. 21 Mayıs Çerkes Sürgünü, insanlığın gördüğü en büyük yıkımlardan biridir.

149 yıl sonra, yine aynı senaryo: Sömürü!

 149 yıl önce Çarlık Rusyası, Kafkasya’yı bir sömürü alanı ve stratejik bir bölge olarak görüyordu ve ele geçirmek istiyordu. İşgale direnen halka, yani Çerkeslere barbarca savaş açıyordu. Kendisiyle işbirliği yapanları kolluyordu. Osmanlı ise, Çerkesleri köle, cariye, asker deposu olarak görüyordu. Bugün egemenler, Hazar petrollerini sömürüyor. Bugün egemenler, Ortadoğu’yu sömürüyor. Bugün egemenler, insan emeğini sömürüyor. Biz sömürüye karşı eşitliği savunuyoruz.

149 yıl sonra, yine aynı senaryo: Savaş!

 149 yıl önce Çerkesler, insanlık tarihinin en kanlı savaşlarından birini gördü. Bu savaşta halkının çok büyük bir bölümünü kaybetti. Egemen sınıflar, savaşı hep hakimiyet kurmak için kullanagelmiştir. Yakın zamanda Abhazya’da ve Güney Osetya’da savaş çıkarıldı. Bugün Ortadoğu’da, Kuzey Afrika’da emperyalizm, savaşlar çıkarıp halkları katlediyor. Biz savaşlara karşı, halkların kardeşliğini savunuyoruz.

149 yıl sonra, yine aynı senaryo: Gericilik!

 149 yıl önce gericilik Kafkasya’da Çerkeslere dayatılmış bir argümandı. Biz bu gericiliği, halifeye biat sözleşmelerinde görüyoruz. Biz bu gericiliği, yurtsever mücadelenin yerini, İslami mücadelenin almasını örgütleyen Osmanlı’da görüyoruz. Bugün halklar yine gericilik kuşatması altında. Bugün emperyalizm, girdiği her yere gericilik götürüyor. Bugün, 21’inci yüzyılda şeriat ilan edilen ülkeler görüyoruz. Bugün, Kafkasya’da mürit örgütlenmeler görüyoruz. Bu gericilik, bizim binlerce yıllık kültürümüze karşı bir kültürdür. Biz gericiliğe karşı, kültürümüzü savunuyoruz.

Bu senaryoyu sosyalizm bozacak!

 Biz Sosyalist Çerkesler, savaşın, sömürünün, gericiliğin kuşattığı bir dünyaya karşı, tek seçeneğin sosyalizm olduğunu biliyoruz. Biz, 21 Mayıs’ların bir daha yaşanmaması için insanlığın, sömürü ve gericilikle hesaplaşması gerektiğini biliyoruz. Biz Sosyalist Çerkesler, Büyük Çerkes Sürgünü trajedisine karşı tek alternatifi çıkarıyoruz, o da sosyalizm!

Savaşların bedelini halkların ödememesi için, umut sosyalizmde!

SOSYALİST ÇERKESLER