Günümüzden 156 yıl önce 8 Mart 1857’de Newyork’lu kadın işçilerin, 8 saatlik çalışma saati için yaptığı eyleme, sermaye sınıfının müdahalesi kanlı olmuş, 128 kadın işçi ölmüştür. Bugün andığımız ”Dünya Emekçi Kadınlar günü” böyle bir günün mirasıdır.

Kadın-erkek eşitsizliği bir sistem sorunudur. Kadınların ezilmişliği, sınıflı toplumların yarattığı eşitsizliğin bir uzantısıdır. Bugün kadın ve erkeğin eşitliğini savunmamak sömürüyü, istismarı, adaletsizliği savunmamaktır.

Çerkes tarihinde, üzerinde en çok spekülasyon üretilmiş konu, Çerkes kadınıdır. Çerkes kadını, salt ”güzel” olarak lanse edilmiş, Osmanlı döneminde, kaç padişahın annesi veya sarayda ne kadar Çerkes cariye olduğu toplumda tartışılagelmiştir. Bugün de, ne kadar güzel oldukları, ne kadar fedakar oldukları, ne kadar çalışkan oldukları vurgulanarak sürdürülmektedir. Bu tarih, hesaplaşılması gereken bir tarihtir.

Biz Sosyalist Çerkesler, insanın özgürleşmesini savunuruz. Bu sayılanlar, bağımlılık ilişkileridir.Sınıflı toplumun eşitsizlikleridir. İnsan aklına hakarettir. Sadece Çerkes kadını değil, hiç bir insan sadece dış görünüşü referanslı tartışılamaz. İnsan, bu çerçevenin çok ötesindedir. İnsanı güzel yapan, insanlığa kattıklarıdır.

Bugün görüyoruz ve işitiyoruz, bazı Çerkes köylerinde, kadın ve erkek ayrı toplanarak düğün yapıyorlar. Kültürümüzde hiç olmamış biçimiyle, şimdi üretilmeye çalışılıyor. Bu haremlik-selamlık uygulamalar, Çerkes kültürüne dışsaldır. Bugünkü egemen siyasi iklimin bir parçasıdır.

İçinde yaşadığımız ülkede, AKP iktidarıyla tavan yapmış bir istismar vardır. AKP’nin, kadın cinayetlerinin çok büyük oranlara ulaştığı, kadına sadece çocuk doğurma görevi biçildiği, kadına şiddetin meşru olduğu ve özendirildiği bir toplum tasarımına karşı mücadelemizi sürdüreceğiz. İnsanlık eşitlik ve özgürlüğün toplumuna ulaşana dek…

Çerkesler,  Türkiye’de ilk karma eğitime örnek teşkil edecek okulu açan bir kültürü zamanın da üretmiş bir halktır, yarın da yapacaktır. Biz Sosyalist Çerkesler, kültürümüzde nüvelerini gördüğümüz ilerici değerleri, eşitlikçi bir topluma taşıyacağız.

Yaşasın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü!

Yaşasın Dünya Halklarının Eşitlikçi Geleceği!

Yaşasın Sosyalizm!

SOSYALİST ÇERKESLER