5 Mart’ı 6 Mart’a bağlayan saatlerde dünya halkları Chavez’ini kaybettiğini öğrendi. Chavez, sadece Venezuela değil, Latin Amerika değil, tüm dünya halklarına yaptığı hizmetleri, biz yoldaşlarına devretmiş bulunuyor.

Chavez, 1998’den beri halkına, dünya halklarına esin kaynağı olan bir ilerici dönem yaşatmıştır. Bu ilericilik, yoksullukla mücadele, anti-emperyalizm, okuma yazma kampanyası ve “halkların hakları için anayasa” gibi ilerici mücadeleler tarihte unutulmaz bir yer almıştır.

Chavez, biz Sosyalist Çerkeslerin geldiği Kafkasya’da, Ağustos 2008’de Güney Osetya ve Amerikancı Saakaşvili Gürcistanı arasında geçen savaşta, emperyalizme karşı bağımsızlığın tarafında durmuş ve bir yıl kadar sonra G.Osetya ve Abhazya’nın bağımsızlığını tanımıştır. Sözü geçen ülkeler hala çok az ülke tarafından tanınıyor, bu da Chavez’in bizim için önemini bir kere daha ispatlıyor.

Chavez’in coğrafyası gibi doğal kaynakları yağmalanan Kafkasya’da ve içinde yaşadığımız Türkiye’de, Chavez’in halkın kaynaklarını sömürücülerden kurtarışı, biz Sosyalist Çerkeslerin yoluna daima ışık tutacaktır.

Biz Sosyalist Çerkesler, Chavez’i yoksul halkın gecekondulardan iktidara getirdiğini unutmayacağız.

Biz Chavez’in Amerikan emperyalizmine direnişini unutmayacağız

.Biz Chavez’i Abhazya ve G.Osetya’yı tanıyan lider olarak hatırlayacağız.

Biz Chavez’i ”Amerikan Baharına” direnenlere desteğiyle hatırlayacağız.

Chavez yoldaşa sözümüz, sosyalizmi kuracağız!

Yaşasın dünya halklarının eşitlikçi geleceği!

Yaşasın sosyalizm!

SOSYALİST ÇERKESLER