19 Ocak 2007 günü Türkiye halkları bir kez daha faşizmle karşı karşıya geldi. Faşizm yine halklara, ilericilere, sosyalistlere kinini kustu. Hrant Dink, organize bir şekilde katledildi; katili ise milliyetçiliğin sembolü haline getirildi.

Biz Sosyalist Çerkesler, sürgün öncesinde de Kafkasya’da komşumuz olan Ermeni halkı üzerindeki karalama ve istismar kampanyasını lanetliyoruz!

Kapitalizmin emekçilerin ve sosyalistlerin zayıf olduğu dönemlerde, daha dolaysız ve acımasız bir şekilde halkı yönetme biçimidir faşizm. Türkiye kapitalizmi, sömürü mekanizmasını emekçi halkların örgütsüzlüğü üzerine inşa etmiştir. Bu örgütsüzlük ve siyasi körlük, nice canlara mal olmuş, nice katliamlara neden olmuştur.

Hrant Dink’i katledenler 6-7 Eylül olaylarını, Çorum, Sivas, Maraş katliamlarını organize edenler; Roboski’yi bombalayanlar; sosyalist bir Çerkes örgütçüsü gencimiz, Tsey Mahmut’u katledenlerdir.

Biz Sosyalist Çerkesler, bütün bu insanlık dışı olayların kökeninde kapitalizmin kendini sürdürebilme ihtiyacı olduğunu görüyoruz. Kapitalizmin, insani değerler yerine yozlaşmayı getirdiğini, bizleri Orta Çağ karanlığına sürüklediğini ve buna direnenleri faşist yöntemlerle sindirmeye çalıştığını biliyoruz.

Bugün Türkiye kapitalizminin sürdürücüsü ise AKP’dir. Hrant Dink AKP döneminde katledilmiş, katili topluma bayraklarla tanıtılmıştır. Bugün yine AKP Türkiye’sinde Alevi mahallelerinde evler işaretlenmekte, Roboski’de halk bombalanmakta, Suriye’den gelen katiller Türkiye’de ağırlanmaktadır. Suriye halkına karşı ise yaşadığımız coğrafyaya bölgemiz halkları için bir dinamit niteliği taşıyan Patriot füze sistemi yerleştirilmektedir.

AKP Türkiye’sinin halk düşmanı karakterini, halkların bir arada yaşama iradesi kıracaktır. Dün Tsey Mahmut, bugün Hrant Dink, Roboski… Bir arada barış içinde yaşayacağımız, eşitlikçi bir ülkeyi yaratacağımızı biliyoruz. Sosyalizm iddiamızı bir kere daha ilan ediyoruz.

Biz Sosyalist Çerkesler, hiçbir kökenin ayrıcalık ve ayrımcılık için kullanılamayacağını hatırlatıyoruz. Kim hangi kökenden gelirse gelsin, anadilini ve kültürünü yaşatma hakkına sahiptir. Bu mücadele ise halkların birlikte vereceği sosyalizm mücadelesidir.

Yaşasın Halkların Kardeşliği!

Yaşasın Dünya Halklarının Eşitlikçi Geleceği!

Kahrolsun Faşizm!

Yaşasın Sosyalizm!

 

SOSYALİST ÇERKESLER