Sosyalist Çerkesler ve Yoksullar ve Yoksunlar İçin Çerkesler ve Dostları, 21 Mayıs Çerkes sürgün ve soykırımına ilişkin bir bildiri yayımladı. 1864’te Çarlık Rusya’sı tarafından yaşadıkları topraklardan sürgün edilen ve binlercesi katledilen Çerkesler bu yıl da sürgün ve soykırım gününü İstanbul’da yapacakları bir mitingle hatırlayacak. Sosyalist Çerkesler ve Yoksullar ve Yoksunlar İçin Çerkesler ve Dostları, yayımladıkları bildiriyle 21 Mayıs’ın direnişin günü, dayanışma ve eşitlik talebi olduğunu dile getirdi.

21 Mayıs anlayışı bugün başka biçimlerde karşımızda
Bildiride 21 Mayıs 1864’ün Kafkasya’da yüzyıllarca süren, egemenlerin Kafkasya’yı ele geçirme savaşlarının, Çerkesler aleyhinde sonuçlandığı gün olduğu vurgulandı. “21 Mayıs, egemenlerin yaptığı tarihin yoksullar ve emekçiler için yıkıcı sonuçlarını ortaya koyan sembollerden birisidir. Bu tarih, sürgün yolunda kaybettiğimiz insanların tarihidir. Bu tarih, 50 kişilik teknelere 200 kişi doldurup, tekne batıran insanlık dışı zihniyeti hafızalara
kazıyan tarihtir. Bu tarih, sürgüne uğramış, binlerce insanını kaybetmiş bir halktan, köle, cariye, asker çıkarma anlayışını hafızalarımıza kazıyan tarihtir. Bu tarih, barbarlığa, işgalciye, haksızlığa direnen tüm halkların sergilediği gibi, onurlu bir mücadelenin hafızalara kazındığı tarihtir” diyen Sosyalist Çerkesler, 21 Mayıs 1864’ün arka planındaki anlayışın bugün de devam ettiğini vurguladı. Bildiri şu şekilde devam ediyor:

“21 Mayıs 1864’ün arka planındaki anlayış, bugün başka biçimlerle karşımıza çıkmaktadır. Bugün, Hazar petrolleri üzerinden karşımıza çıkmaktadır. Bugün, Kafkasya’da NATO askeri yetiştiren Türkiye’yle karşımıza çıkmaktadır. Bugün, ABD müttefikliğinde kendisiyle aynı safta yer alan, Şaakaşvili Gürcistanı’nın ‘’toprak bütünlüğüne’’ saygılı AKP hükümetinde karşımıza çıkmaktadır. Bugün Ubıhça’nın kaybolduğu gibi, birçok dilimizin tehlikede olduğu Anadolu coğrafyasında karşımıza çıkmaktadır. Bugün kardeş halkları birbirine düşüren, bölgede huzur ve refahın yerine istikrarsızlığı koyan, günümüzün kapitalist Rusyası’nda karşımıza çıkmaktadır.”

Bu sıradan bir dert yanma günü değil
Sosyalist Çerkesler ve Yoksullar ve Yoksunlar İçin Çerkesler ve Dostları, 21 Mayıs’ın sıradan bir dert yanma günü değil, sürgünü, soykırımı ve bunların günümüzdeki eşdeğerlerini bütünlüklü bir şekilde ele alıp, direnme ve dayanışma bilincini en fazla açığa çıkarmanın gerektiği bir hesaplaşma günü olduğunun altını çizdi. Bildiri, “Sürgün ve soykırım, bir insanlık suçudur. Bu nedenle 21 Mayıs da, tüm halkları, ‘emeğin, özgürlüğün, eşitliğin safında’ yan yana yürümeye davet ediyoruz” diye devam etti.

“Amerikan Baharı”na karşı eşitlik ve özgürlük talebi
Bildirinin bir başka dikkat çeken çağrısı ise Kafkasya’da “Amerikan Baharı” örgütleyicilerine karşı eşitlik ve özgürlük mücadelesinin örgütlenmesi talebi oldu. “Tam boy işbirlikçilerin, milliyetçilerin, gericilerin demogoji ve yalanlarına karşı, insanlığın ilerici birikimini savunuyoruz” diyen Sosyalist Çerkesler, “Biz, halklarımızın yaşadığı bu trajediyi kullanarak kendisine Kafkasya’da koridor açmaya çalışan uluslararası güçlerle ortak çözüm arayışında olan neo-liberallerin stratejik hedeflerine, her türden küresel aktöre karşı tam bağımsız bir yerden 21 Mayıs algımızı belirliyoruz” dedi.

20 Mayıs’ta Kabataş’ta miting
Sosyalist Çerkesler ve Yoksullar ve Yoksunlar İçin Çerkesler ve Dostları 20 Mayıs saat 16.00’da Beşiktaş’ta yapılacak mitingde buluşma çağrısı yaparak, “Emekçiler, kimliğinden yoksun bırakılanlar!Omuz Omuza, 21 Mayıs’a!” dedi.