Türkiye bugün gericiliğin ilkelliğini ve iğrenç yüzünü bir kere daha gördü. Gericilik, 30’u aşkın genci öldürdü ve 100’ü aşkın insanı yaraladı. Akp eliyle beslenen İŞİD, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde, Türkiye vatandaşlarını öldürdü.

Bu katliam, artık en ilkel biçimiyle kendini dışavuran gericiliğin çaresizliğini gözler önüne sermektedir. Katiller, yüzlerce genci kalleşçe hedef almış, korku ile insanlık onurunu gölgelemek istemiştir.

Buradan ilan ediyoruz: Bizi en kalleşçe yöntemlerinizle bile korkutamazsınız ve sindiremezsiniz.

Büyük insanlık bugünü unutmayacak, hesabını soracak!

Yaşasın dünyanın eşitlikçi geleceği!

SOSYALİST ÇERKESLER