Bütün tarihi, savaşlarla geçen biz Çerkesler, 1 Eylül Dünya Barış Günü’nde, barışın sosyalizmle mümkün olacağının altını çiziyoruz.

1 Eylül, Nazilerin 1939’da Polonya’yı işgal edip, 2.Dünya savaşını başlattıkları gündür. Bugünle sembolize olan şey, kapitalizmin emperyalist yayılmacılığıdır. Bugün Ortadoğuda, Kafkasya’da, Balkanlar’da, Latin Amerika’da, Afrika’da hemen hemen dünyanın her yerinde emperyalizm, savaş kışkırtıcılığını sürdürmektedir. Savaşlara ön ayak olmaktadır. Bu savaşların bedelini de halklar ödemektedir.

Biz Çerkesler, savaşçı olarak biliniriz.Biz Çerkesler çok büyük savaşlarda bulunduk. Ama şu bilinmelidir ki, Çerkesler, tarihi boyunca, bir savaşın başlatıcısı olmamışızdır. Çerkesler savaş başlatmamıştır! Biz Çerkesler, savaşçı sıfatını, işgalciye, zalime, egemenlere boyun eğmeyen tüm dünya halkları gibi kazandık.

Biz Çerkesler, 1864 Büyük Çerkes Sürgünü doğuran, yaklaşık 200 yıla yayılan kanlı bir savaş yaşadık. Çarlık Rusyası’na karşı anayurdunu savunan biz Çerkesler, savaşın trajik sonuçlarını yaşadık. Savaş kaybedilenler, sürgün, sürgün yolunda yitirdiklerimiz, kültürümüzün yok olması gibi birçoğu geri döndürülemez olguları tarihimizden biliyoruz. Biz bu sonuçları yaşadık, yaşıyoruz.

Bugün, tarihte olduğu gibi egemenler yine savaşlar çıkarmakta, yine bizim gibi halklar da bedellerini ödemektedir. Bugün, en çarpıcı örneğini Suriye’de görüyoruz. Emperyalizm, Suriye’nin meşru iktidarına karşı savaş açmış, Suriye halklarını birbirine düşürmektedir. İçinde bulunduğumuz Türkiye, savaşı, neredeyse dünyada en çok isteyen ülke konumuna gelmiştir. Bugün Akp Türkiye’si savaşı örgütleyerek milyonlarca insanın hayatıyla oynamaktadır. Bu oyunu, halkların iradesi bozacaktır.

Biz Sosyalist Çerkesler, Dünya Halklarına sesleniyoruz, seyirci kaldığımız her işgal, her savaş, sıçrayarak seyirci kalanlara kadar gelecektir. Biz, 1992’de Abhazya’da, 2008’de G.Osetya’da olan, bugün Suriye’de, yarın ise karşı durulmadığı takdir de her yerde olacak olan gözü dönmüş emperyalizme karşı, halkların barış içinde yaşayacağı geleceği örgütlemeye çağırıyoruz.

Yaşasın Dünya ve Türkiye Halklarının eşitlikçi geleceği.

Yaşasın 1 Eylül Dünya Barış Günü.

Yaşasın Sosyalizm

SOSYALİST ÇERKESLER