Çerkes Ethem Bey, günümüzden 65 yıl önce bugün, 21 Eylül 1948’de, Ürdün’de, emperyalizmden kurtuluş mücadelesini verdiği coğrafyadan çok uzak bir yerde son nefesini vermiştir. Anısı önünde saygıyla eğiliyoruz.

Pşevu Ethem Bey, resmi tarihin adlandırmaysıyla “Çerkes Ethem”, Anadolu savunmasının en kritik isimlerindendir. Türkiye burjuva önderliği iktidar mücadelesinde, bir halkın ve bir kahramanın adına kara çalmak için isminin önüne “Çerkes” ibaresini, “ihanetle” eş güdümleyerek kullanmıştır ve bu durum tamamen araçsaldır. Biz, Pşevu Ethem Bey’in adının önündeki “Çerkes” sıfatından gurur duyuyoruz.

Pşevu Ethem, Anadolu savunmasının en önünde yer almış, büyük bir savaşçıdır. Anadolu, emperyalist güçlerce kuşatıldığında, Pşevu Ethem ve arkadaşları, onurlu yaşamak isteyen her insan gibi emperyalizme karşı kahramanca mücadele etmiştir.

Pşevu Ethem, emperyalizmin iş birlikçisi yerli gericilikle de mücadele etmiştir. İstanbul hükümetinin desteklediği çetelere karşı mücadelesini Anadolu’nun hemen hemen her yerine taşımıştır.  Pşevu Ethem, elinde “doğrudan cennete gitme” fetvası ile saldıran gerici çetelerle mücadele etmiştir.

Pşevu Ethem, her türlü milliyetçiliğe karşı durmuştur. Bunun en iyi örneği, gerici Çerkes topluluklarıyla mücadelesidir. Çerkesler içinde, İstanbul hükümetinin ve emperyalizmin güdümünde olan karşı devrimci çetelerle mücadele etmiştir.

Ethem Bey’in mirasını sahipleniyoruz!

Biz Sosyalist Çerkesler, Pşevu Ethem Bey’in, anti-emperyalist mücadelesini, gericilik ve milliyetçiliğe karşı duruşunun arkasında durduğumuzu ilan ediyoruz.

Bugün emperyalizm, bütün dünyayı kana buluyor ve dünya halklarını sömürmeye devam ediyor. Bugün emperyalizm, gericilik ve milliyetçilikle insanların aklını tutsak ediyor.

Bugün emperyalizm, yeni bir dinselleşme dalgası yaratmıştır. Emperyalizm bu dinselleşme ile, toplumsal hayatı gerici formlara büründürmek ve daha itaatkar bir toplum yaratma ve halk düşmanı çıkarlarını sağlama alma motivasyonu ile hareket etmektedir. Bugün Türkiye’de, emperyalizm işbirlikçisi AKP eliyle yürütülen, ve halkın dini duygularını istismar eden motivasyon böyle bir motivasyondur, Kafkasya’da müridist hareketlerin, Kafkas halklarına verdiği tahribat böyle bir motivasyondur, Çeçenistan’da Kadirov gibi insanların halkın dini duygularıyla rant elde etmeleri böyle bir motivasyondur. Tarihte, Pşevu Ethem’in, elinde “doğrudan cennete gitme” fetvası ile kendisine saldıran gerici çetelerle mücadelesi yolumuza ışık tutmaktadır. Ve tarihe not düşülmelidir ki Pşevu Ethem, bu gerici düşüncenin içindeki Anzavur Ahmet gibi Çerkeslerle de savaşmıştır. Biz gericicilikle mücadelede, Pşevu Ethem’in takipçisi olacağız.

Bugün milliyetçilik, bütün dünyada halkları ayrıştıran ve ortak düşman emperyalizme karşı bir siyasi körlük yaratan ideolojidir. Toplumsal hayatta halkı birbirine karşı kışkırtan bir biçimde kendini üretmektedir. Dün Tsey Mahmut’u, Hrant Dink’i ve bunun gibi bir çok değerli insanı katleden ideoloji milliyetçiliktir. Her türlü milliyetçilik gericidir. Biz Pşevu Ehem gibi, Çerkes halkı içinde de işbirlikçi, milliyetçi, gerici toplulukları görüyoruz ve biliyoruz. Bir süredir, Çerkes halkının gündemine yerleştirilmeye çalışılan, Pşevu Ethem’i, “Çerkeslere ihanet etmiştir” diyen milliyetçi ve gerici güruh, Pşevu Ethem’in seküler ve ilerici duruşunu hedef alarak, gericilik ve milliyetçilik duygularına oynamaktadır. Dün Pşevu Ethem’in Anzavur Ahmet’le yaptığı mücadele içerik olarak Sosyalist Çerkeslerin benimsediği bakış açısıdır. Bu bakış açısı: Tarihte “doğruda durmanın” biyolojik bir şey olmadığıdır!

Biz Sosyalist Çerkesler, Türk ve Çerkes milliyetçiliğinin, yeni-osmanlıcı gericiliğin, emperyalizmle göbek bağı olanların hedef tahtasına koyduğu Çerkes Ethem beyin onurlu mirasını geleceğe taşıyacağız.

Pşevu Ethem’in nam-ı diğer Çerkes Ethem Bey’in mücadelesi önünde saygıyla eğiliyoruz.

Yaşasın dünya halklarının ilerici birikimi!

Yaşasın dünya ve Türkiye halklarının eşitlikçi geleceği!

SOSYALİST ÇERKESLER