Bugün 2 Temmuz, Sivas Katliamı üzerinden 20 yıl geçti. Biz Sosyalist Çerkesler, içinde yaşadığımız ülkede böyle bir katliamın olmasının utancını, tüm onurlu insanlar gibi taşıyoruz.

Sivas katliamı’nın savunucuları, bugün AKP’nin milletvekili olarak hala Türkiye’nin başında bir bela olarak durmaktadırlar. Suçlularına ise zaman aşımı kararı verilmiş ve normal bir adli olaya dönüştürülmeye çalışılmıştır.

Sivas’ta 35 insan, gericilik tarafından katledilmiştir. Bu gericilik hala canlar almaya devam etmektedir.

Dünyayı saran gericilik dalgası, dünyada ve Türkiye’de, halkları ortaçağ karanlığına sürüklemektedir. Bu ortaçağ karanlığı, savaş ve katliamlar dışında insanlığa bir şey katmamaktadır.

Biz Çerkeslerin tarihi, savaş ve katliamlarla doludur. Biz iyi biliriz adaletsizliği, güçlünün zayıfı ezmesini, eşitsizliği.

Yalnız biz direnmeyi de iyi biliriz, başkaldırmayı da, bu gericilik bizi yıldırmadı, yıldıramayacak da…

Türkiye’de 6-7 Eylül olaylarını organize edenler, Tsey Mahmu’u ve Hrant Dink’i katledenler, Roboski ve Reyhanlı katliamlarını planlayanlar aynı kişilerdir. İnsanlığın ilerici birikimi bu kişilerden hesap soracak ve tarihin çöplüğüne atacaktır.

Biz Sosyalist Çerkesler, daha güzel bir dünyanın olabileceğini biliyoruz. Bu güzel dünya, dünyada bir çok devrime imza atan dünya halklarının ve şanlı Haziran ayaklanmasını yaratan Türkiye halklarının ellerindedir.

Sosyalist Çerkesler, gericilikle daima mücadele edecektir.

Biz, Sivas’ta 35 insanı katleden zihniyeti mahkum edecek olan, dünya ve Türkiye halklarını selamlıyoruz.

Yaşasın dünya ve Türkiye halklarının eşitlikçi geleceği.

Kahrolsun gericilik.

SOSYALİST ÇERKESLER