Kafkasya’nın Kabardey Balkar Cumhuriyeti’nde, cumhuriyete adını veren iki halkın arasına reel sosyalizmin çözülüşünün ardından yükseltilen yapay nefret tohumları, bugün de Kanjal Savaşı anması etrafında bir gövde gösterisiyle meyvesini verdi. İki halk arasındaki gerilimin, çoğunluğu Adigelerden oluşan Türkiye diaspora kamuoyuna Adige milliyetçileri tarafından Balkar halkını hedef alarak servis edilmesi uzun sürmedi.

Balkar topraklarını kendi tarihsel toprağı gören Kabardey milliyetçiliği ile kendini Türk dünyasının parçası gören ve Tatar halkı ile tarihsel bağları olduğunu iddia eden Balkar milliyetçiliği, birlikte yaşayan ve yaşadıkları cumhuriyete adlarını veren Kabardey ve Balkar halklarını dün birçok cana bile mal olabilecek kanlı bir çatışmanın eşiğine getirdi. Halkları birbirine düşman eden her tür milliyetçiliğin karşısında olduğumuzu hatırlatıyoruz.

Sermaye sınıfının yönettiği bugünkü dünyada, medeniyetin beşiği denen Avrupa’dan eski Sovyet coğrafyasına kadar dünyanın hemen her bölgesinde milliyetçiliğin yükselişine, halkların birbirini boğazlamasına tanık oluyoruz, bu durum dünya halklarına sadece yoksulluk, savaş ve ölüm getiriyor.

Biz Sosyalist Çerkesler, Sovyet dönemine tanık olan tüm halklar gibi, bugün karşı karşıya getirilen iki Kafkasya halkı Kabardey ve Balkarların sosyalizmde kardeşçe bir arada yaşadığını hatırlatıyoruz.  Kafkasya halklarını her türden milliyetçi demagojiye karşı uyanık olmaya ve dünya halklarının eşit ve özgür yaşayacağı tek gerçek seçenek olan sosyalizmin sesini yükseltmeye çağırıyoruz.

SOSYALİST ÇERKESLER