5 Kasım 1977’de Ankara derneğinin önünde, faşizm, Çerkeslere 14 kurşun sıktı. 4 gencimizi yaraladı, Tsey Mahmut’u katletti…

5 Kasım 1977’de derneklerimiz bir merkezileşme toplantısı yapıyor, bir federasyon kurmaya çalışıyordu. Bu saldırı, Çerkes kültürünün yaşamasına yapılmış bir saldırıdır.

Çerkes kültürü, ”Türk-İslam sentezine” uyum sağlamıyordu, saldırdılar. Çerkes kültürünün yaşamasını istemeyenler, Çerkes kültürünün, Seküler ve Hümanist niteliğine saldırdılar. Çerkes kültürüne saldıranlar; Faşistlerdir!

Faşistler,  Çerkeslerin binlerce yıllık etik algısı olan ”Xabze” ye saldırdılar. Faşistler, Çerkeslerin binlerce yıllık kadın-erkek birliğine saldırdılar. Faşistler, Çerkeslerin  insanca yaşama iddiasına saldırdılar. Faşistler, Çerkes kültürünün yerine, vahşi kaptalizmin kültürünü yerleştirmek için saldırdılar.

Faşistler, Çerkesleri Sosyalist SSCB’ye karşı, bir ”soğuk savaş” aracı olarak gördüler. Çerkes kültürünün emperyalizmin maşası olmasını istemeyen, Tsey Mahmut gibi Sosyalist Çerkesler, derneklerimizin omurgasını teşkil etmiştir.

Bugün, Tsey Mahmut’un katilleri Türkiye’yi yönetiyor. AKP’nin iktidarda olduğu dönemde de, Tsey Mahmut gibi, Hrant Dink öldürülmüş, katilleri bayraklı şovlarla topluma tanıtılmıştır. Bugün Tsey Mahmut’un katilleri, Suriye’de katliam yapanları besliyor. Bugün Tsey  Mahmut’un katilleri, Alevi mahallerinde provakasyonlar yapıyor, evleri işaretliyor.

Biz Sosyalist Çerkesler, her türlü ayrımcılığın ortadan kalktığı bir sistemin tek çıkış olduğunu biliyoruz, o da Sosyalizmdir.

Biz Sosyalist Çerkesler, eşitlik talebine yapılan saldırıya karşı çıkıyoruz. Biz Sosyalist Çerkesler, her türden gericiliğin toplumu köleleştirmesine karşı çıkıyoruz. Biz Sosyalist Çerkesler,  her şeyin alım-satım ilişkisine indirgendiği, her şeyin satılabildiği kapitalizm yerine, insani değerlerin üzerinde yükseldiği Sosyalizm seçeneğini koyuyoruz. Çerkeslerin binlerce yılda ürettiği İnsani değerlerin, yaşamasının tek koşulu Sosyalizmdir!

Tsey Mahmut,  anti- faşist değerleri olan tüm insanların kaybıdır. Tsey Mahmut, özgürlük mücadelesinde insanlığın yitirdiği nice değerlerden biridir. Tsey Mahmut, insanca yaşama savaşında insanlığın yitirdiği, bir mücadele insanıdır.

Biz Sosyalist Çerkesler, Tsey Mahmut’un anısı önünde saygıyla eğiliyoruz.

Sosyalist Çerkesler, Tsey Mahmut’un katillerini, unutmadı, unutturmayacak!

Kahrolsun Faşizm!

Yaşasın Dünya Halklarının Eşitlikçi Geleceği!

Yaşasın Sosyalizm!

SOSYALİST ÇERKESLER